วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2565 09:17

5 ขั้นตอนยืมหนังสือด้วยตนเอง

📌 งานวิทยบริการและสารสนเทศ

📕 ขอแนะนำ 5 ขั้นตอนยืมหนังสือด้วยตนเอง

ลดการสัมผัส ป้องกันการติดเชื้อ

เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WALAI AutoLib Mobile

Android : https://url.rmutsv.ac.th/owmku

IOS : https://url.rmutsv.ac.th/0f193

แล้วทำตามขั้นตอนดังภาพ

ก็สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองแล้ว

 

Shere :