Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการพ่นพอกผิวทังสเตนคาร์ไบด์ของค้อนย่อยไม้ยางพาราโดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟ : Tungsten Carbide Coating On Striker by Flame Spray Coating Process / เดช เหมือนขาว.
ผู้แต่ง
เดช เหมือนขาว.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันประเภทกรดไขมันอิสระต่ำ โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ : Biodiesel production from low levels of free fatty acid oil with microwave / อาริษา โสภาจารย์.
ผู้แต่ง
อาริษา โสภาจารย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การพัฒนาชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : Development of training set for gasoline electronic control engine / ประชิต พรหมสุวรรณ.
ผู้แต่ง
ประชิต พรหมสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนเชิงพุทธ Buddhist Human resource development, The staff in Rajamangala University of Technology Srivijaya.
ผู้แต่ง
เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
ว 331.121บ532 2559,e-Research
สาขาห้องสมุด
สงขลา
Computer File Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง -พูดภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : The Development of Computer Assisted Instruction to Promote Student''s Chines...
ผู้แต่ง
เมธัส พานิช.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การพัฒนาระบบจัดการเอกสารการผลิตออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทแปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด : Manufacturing Document Management Online Case Study : Pacific Fish Processing co. ltd / ชนาธิป ยานวิมุต.
ผู้แต่ง
ชนาธิป ยานวิมุต.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การพัฒนาวิธีการใหม่สำหรับควบคุมการก่อสร้างถนนในสนาม โดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าของพื้นดิน : Development of a Novel Method for Field Control of Road Construction by an Earth Ground resistant meter...
ผู้แต่ง
ระวิ นับถือบุญ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Website Department for Technology Center Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University / ปิ่นมนัส แ...
ผู้แต่ง
ปิ่นมนัส แซ่หลี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : Developing of RMUTSV Information Services Guide Application Based on Android / ดนยรัตน์ คัคโนภาส...
ผู้แต่ง
ดนยรัตน์ คัคโนภาส.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Reserarch
Computer File Loading...

image
การลดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบด้วยกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชั่น โดยการใช้คลื่นไมโครเวฟ : Reducing of free fatty acid in mixed crude palm oil with esterification process by using microwave irradiation /...
ผู้แต่ง
สุห์ดี นิเซ็ง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การศึกษาการเตรียมและคุณสมบัติของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต โดยการเติมซิลิกอนคาร์ไบด์ : Preparation and Properties of Polypropylene Composites with Silicon Carbide / วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์.
ผู้แต่ง
วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดรถไฟ สงขลา : The satisfaction of users of the rail market in Songkhla Songkhla Province / พลอยกนก ขุนชำนาญ.
ผู้แต่ง
พลอยกนก ขุนชำนาญ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การศึกษาสมบัติของพอลิโพรพิลีน/ไฮบริดฟิลเลอร์คอมโพสิต โดยเติมอนุภาคโบรอนไนไตรด์และคาร์บอนไฟเบอร์ : Properties of Polypropylene/Hybrid Filler Composites with Boron Nitride Particles and Carbon Fibers / ...
ผู้แต่ง
วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การศึกษาองค์ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับข่าวสารแฟชั่น : Study of Learners''s knowledge of fashion news / ตะวัน ตนยะแหละ.
ผู้แต่ง
ตะวัน ตนยะแหละ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles