Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106/ โอฬาร บริสุทธิ์, กมล เรียงไธสง.
ผู้แต่ง
โอฬาร บริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียก
629.28 อ991ง
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
371.146 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์., 2554.
เลขเรียก
378 ม246 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles