Found: 10  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ
ชื่อผู้แต่งรัฐชา ชัยชนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ,2558.
เลขเรียก577.6 ร113ก 2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชาติพยัคฆ์
ชื่อผู้แต่งณพุทธ สุศรีฯ.
สำนักพิมพ์กรุงเเทพฯ :บริษัท โพสต์ พับลิชชิง ,2559.
เลขเรียกนว ณ164ช 2559
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ดาราอันดามันฟารุต สมัครไทย.
ชื่อผู้แต่งฟารุต สมัครไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อักษรโสภณ ,2558.
เลขเรียกนว ฟ274ด2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ผู้ก่อการหัวใจ.
ชื่อผู้แต่งกรรัมภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ,2559.
เลขเรียกนว ก177ผ 2559
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง รักคือเธอ
ชื่อผู้แต่ง/ลักษณะปรีชา.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี :สุชาดา ใจสุข , 2559.3.
เลขเรียกนว ล111ร2559
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วงกตวิวาห์
ชื่อผู้แต่งภัสรสา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รักษ์วลี ,2558.
เลขเรียกนว ภ118ภ 2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย, 2558.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุดเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดลำปาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย, 2558.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง แรกรักร้าย
ชื่อผู้แต่งดวงจินดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ,2559.
เลขเรียกนว. ด172ร 2559
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ใจเผลอรัก
ชื่อผู้แต่ง/ลักษณะปรีชา.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี :สุชาดา ใจสุข ,2558.
เลขเรียกนว ล111จ2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed