Found: 42,944  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2555.
เลขเรียก658.1 ก896 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ". /
ชื่อผู้แต่งศุภชัย อาชีวระงับโรค.
เลขเรียก658.5038 ศ683พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "Where are we going?" : selections from the Francois Pinault collection
ชื่อผู้แต่งGingeras, Alison M.,ed.
สำนักพิมพ์Milano :Skira ;Venezia :Palazzo Grassi,2006.
เลขเรียก709.221 W567
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"กระเพาะอาหาร" อวัยวะที่ ไม่ได้มีไว้แค่ ย่อยอาหาร. /
ชื่อผู้แต่งพิมลวัลย์ ดีงามสุข.
เลขเรียก613.2 พ728
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2561.
เลขเรียก320.9593ธ557ข 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559.
เลขเรียก398.2 ศ444ค 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คิด"เปลี่ยน"คุณ" = Creativity wave for innovators /Alexander Paufler, เขียน ; ลินดา ไกรวิทย์, แปล.
ชื่อผู้แต่งเพาฟเลอร์, อเล็กซานเดอร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2556.
เลขเรียก153.42 พ928ค
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จุงใจพนักงาน /ธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย -ญี่ปุ่น) ,2555.
เลขเรียก658.322 ธ557ค
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ชุมคน ชุมชน คนใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" รวมบทความ แนวคิด มุมมองจาการประชุมวิชาการระดับชาติ. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ.
เลขเรียก303.4 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ตามรอย...พ่อตาก...ไปบ้านทุ่งใหญ่..เมืองจันทบูร หนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...กู้ชาติ"
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ วาสุกรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ : สภาพัฒนาการเมือง , 2559.
เลขเรียก959.34 ส168ต 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ธุรกิจรับจัดเลี้ยง" เสิร์ฟสะดวก รวยได้ไม่จำกัด. /
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
เลขเรียก658.022 ก351
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "นครสวรรค์ศึกษา " บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
สำนักพิมพ์นครสวรรค์. :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ,2560.
เลขเรียก306.0951 ม246 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผ่นที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ.2552. /
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
เลขเรียก912.593 ส876
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บันทึกลับ" จากโตีะเลขาฯ. /
ชื่อผู้แต่งเลขาตัวแสบ (นามแฝง).
เลขเรียก158.1 ล761บ
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed