Search again

พบ: 211  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
33 นักธุรกิจชั้นนำ ชาวไทยเชื้อสายจีน / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์.
ผู้แต่ง
วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น , 2547.
เลขเรียก
HD 38.25.T5 ว37ส
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
72 พรรษา มหาราชา / ไพฑูรย์ วงศ์วานิช.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ วงศ์วานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวีสดีการพิมพ์ , 2542.
เลขเรียก
DS 586 พ30จ
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
Display Design มนต์เสน่ห์แห่งแรงดึงดูด / ลิตติพร ลิตติพานิช.
ผู้แต่ง
ลิตติพร ลิตติพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ , 2547.
เลขเรียก
HF 5845 ล36ด
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
Eat : brestaurant design. / แพรแก้ว แก้วก่า.
ผู้แต่ง
แพรแก้ว แก้วก่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน , 2547.
เลขเรียก
NK 2195.R4 พ30อ
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
Pc entertainment เปิดโลกบันเทิงบนพีซีตัวเก่ง / มนตรี คงมหาพฤกษ์,.
ผู้แต่ง
มนตรี คงมหาพฤกษ์,.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น , 2544.
เลขเรียก
QA 76.575 ม33พ
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
Photoshop CS5 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทสวัสดีไอทีจำกัด , 2554.
เลขเรียก
T 385 ธ24ฟ,006.68 ธ471ฟ 2554
สาขาห้องสมุด
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
Wandees Book ขนมไทยเมื่อวันวาน / วันดี ณ สงขลา.
ผู้แต่ง
วันดี ณ สงขลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงเรียนครัววันดี , 2550.
เลขเรียก
TX 733 ว37ข,641.86 ว429W
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร เล่ม 1 / ธรรมรัตน์ แสงจันทร์.
ผู้แต่ง
ธรรมรัตน์ แสงจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์ , 2550.
เลขเรียก
KPT 920 ธ24ก,346.07 ธ-ก 2550
สาขาห้องสมุด
ตรัง
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธการฝึกวอลเลย์บอล / อำนาจ สร้อยทอง.
ผู้แต่ง
อำนาจ สร้อยทอง.
สำนักพิมพ์
ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง , 2549.
เลขเรียก
GV1017.V อ43ก,796.325 อ686ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
กลศาสตร์วิศวกรรม = Engineering mechanics (Statics) / เอกชัย รัตนโน.
ผู้แต่ง
เอกชัย รัตนโน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
620.1 อ873ก,TA 350 อ43ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมคุณภาพ = Quality Control / ศุภชัย นาทะพันธ์.
ผู้แต่ง
ศุภชัย นาทะพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2551.
เลขเรียก
TS 156 ศ38ก,658.4013 ศ683
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล.
ผู้แต่ง
กวี หวังนิเวศน์กุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ รุ่งแสงการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
TH 443 ก1ก,690.23 ก173ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ.
ผู้แต่ง
จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2545.
เลขเรียก
QH 541 จ8ก,333.7 จ225ก 2545
สาขาห้องสมุด
ตรัง
ขนอม
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การจัดการที่พักตากอากาศ / อริสรา เสยานนท์.
ผู้แต่ง
อริสรา เสยานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
TX 911 อ43ก,647.94 อ398ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
เลขเรียก
G 155.T35 ป27ก,338.4791 ป273ก 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles