Found: 3  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบสวนที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม
ชื่อผู้แต่งภาวดี อังศุสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก712 ภ471ก#31;D2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมแบบบ้านสวยของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ
ชื่อผู้แต่งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, 2559.
เลขเรียก728.37 ส293ร 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถาปัตยกรรมวิหารวัดบวกครกหลวง
ชื่อผู้แต่งชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : รุ่งเจริญการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก726.1 ช444ส 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed