Found: 2  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก
ชื่อผู้แต่งประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก664.0286 ป395ก 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะ หนุ่มสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559.
เลขเรียก297 ค181ค 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed