Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Home Design vol.11 : รวมแบบบ้านสวยของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ; พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 350 ตารางเมตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, 2560.
เลขเรียก
728.37 ฮ932 2560
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Urban tropical houses / เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์.
ผู้แต่ง
เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557.
เลขเรียก
728 อ881อ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบคืออะไร : What is design / เลอสม สถาปิตานนท์.
ผู้แต่ง
เลอสม สถาปิตานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟิค แอนด์ พับบลิเคชั่นส์ , 2537.
เลขเรียก
745.4 ล827ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบสวนที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม / ภาวดี อังศุสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาวดี อังศุสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
712 ภ471ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบห้องครัว / กชพงศ์ เลขะกุล.
ผู้แต่ง
กชพงศ์ เลขะกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
747.797 ก112ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเขียนสีน้ำ / นิวัต หะนนท์.
ผู้แต่ง
นิวัต หะนนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2532.
เลขเรียก
751.422 น674ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แค่วันละ 1 นาที เปลี่ยนสายตาแย่ให้กลับเป็นเยี่ยม / คนโนะ เซชิ ; ภานุพันธ์ ปัญญาใจ ผู้แปล.
ผู้แต่ง
คนโนะ, เซชิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียก
612.84 ค139ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles