Found: 86,394  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"รวมประวัติ กติกา การเล่นกีฬา (ฉบับอาเซี่ยนเกมส์)๐ /รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :สกายบุ๊คส์ ,2542.
เลขเรียก796 ร-ก 2542 ฉ.1-2
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"รากแก้ว"บันทึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ 110 /เกษตรและสหกรณ์,กระทรวง.
ชื่อผู้แต่งเกษตรและสหกรณ์,กระทรวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวง ,2545.
เลขเรียกS 494.5.D58 ก1ร
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย
ชื่อผู้แต่งลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียก633.3 ล218ล 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ลุงเย็นตนสามัญ" เรื่องไม่ธรรมดาของชาวบ้านธรรมดา. /
ชื่อผู้แต่งชลลดา ปะการัง.
เลขเรียกรส ช227
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"วอลเลย์บอล (ฉบับปรับปรุงกติกา ปี 42)" /สกายบุ๊กส์.
ชื่อผู้แต่งสกายบุ๊กส์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :สกายบุ๊กส์ ,2545.
เลขเรียก796.325 ส-ว 2545 ฉ.1-3
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" :การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2553; 14-15 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีเรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" :2552 :มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
สำนักพิมพ์จันทบุรี :มหาวิทยาลัย,2553.
เลขเรียก001.4 ก27ว
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 /พรรณี บัวเล็ก.
ชื่อผู้แต่งพรรณี บัวเล็ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พันธกิจ ,2547.
เลขเรียกDS 582.5 พ30ส
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"สุภาพบุรุษ" นักประพันธ์ /ประกาศ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้งจำกัด ,2543.
เลขเรียกPL 4201 ป27ส
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "สู้กับมะเร็งในแบบของผม" ประสบการณ์จริงของ ซ่าส์ หมาว้อ ต้นฉบับโชว์พันหน้าเมืองไทยที่หายจากมะเร็ง
ชื่อผู้แต่งอนุศักดิ์ จังกาจิตต์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียก616.99434 อ154 2554
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"หัวโทง" พัฒนาการลักษณะและการปรับปรุงตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน /ชลิตาา บัณฑุวงศ์.
ชื่อผู้แต่งชลิตาา บัณฑุวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์อักษรไทย ,2543.
เลขเรียกQH 541.5.C7 ช10ห
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin
ชื่อผู้แต่งตากล้อง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บิ๊กแบร์บุ๊กส์,2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" /รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
สำนักพิมพ์ฉะเชิงเทรา :เอเอเปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ,2551.
เลขเรียก657 ร-จ 2551
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "เตรียมสอบ"นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ๒๕๕๙
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค.พริ้นติ้ง จำกัด , 2559.
เลขเรียก363.2 บ294ต 2559
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ"
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วิราพร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ,2547.
เลขเรียกอ DS 570.6S5 ส40ท
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"แนวกิน" ถิ่นอีสาน /
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
เลขเรียก392.37 ส181น 2543
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed