Found: 86,425  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:ชวนพิมพ์,2534.
เลขเรียก631.42 ส293
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี 100 ครั้ง ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ /สนิทวงศ์ วุฑฒิวํโส.
ชื่อผู้แต่งสนิทวงศ์ วุฑฒิวํโส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ ,2557.
เลขเรียก294.34 ส - ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง. /
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
เลขเรียก320.959307 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,2555.
เลขเรียก362.9593 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เลขเรียก378.5931 ห134ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี ซีไรท์. /
ชื่อผู้แต่งนรมิติ เศรษฐบุตร.
เลขเรียก920 น17ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. /
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
เลขเรียก677.0283 ส181
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ปี สภาสถาปนิก.
ชื่อผู้แต่งสภาสถาปนิก
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2553.
เลขเรียก720 ส725 2553
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ /มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิยาลัยหาดใหญ่ ,ม.ป.ป.
เลขเรียก378.04 ม - ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤติโลกร้อน /กองบรรณาธิการมติชน.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน ,2550.
เลขเรียก303.485 ก ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์พลังงานทดแทนกู้วิกฤตโลกร้อนกองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองมติชน-ประชาชาติธุรกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มติชน,2550.
เลขเรียก333.79 ก351ส
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ดอกหญ้า 2000 ,2556.
เลขเรียก923.1593 ก674ข
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธุ์ไทย
ชื่อผู้แต่งรัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :Core Function,2547.
เลขเรียก741.6092 ร345ส 2547
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ยอดผู้นำแผ่นดินจีน. /
ชื่อผู้แต่งสุขสันต์ วิเวกเมธากร.
เลขเรียก920.051 ส743ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 วัน กับงานฟางเพาะเห็ดกองบรรณาธิการเฉพาะกิจฐานเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเฉพาะกิจฐานเกษตรกรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯฐานเกษตรกรรม2529.
เลขเรียก635.8 ส-ก
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed