Found: 1,653  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "นครสวรรค์ศึกษา " บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
สำนักพิมพ์นครสวรรค์. :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ,2560.
เลขเรียก306.0951 ม246 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง (นวนิยาย)ฮิโรโอกะ อาชาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่งฟุรุกาวะ ชิเอโกะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ , : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยยี(ไทย - ญี่ปุ่น) , 2560.
เลขเรียกนว ฟ474 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560
ชื่อผู้แต่งสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิไชยวนา ,2560.
เลขเรียก923.3593 ส725ห 2560
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1,000 คำศัพท์จีนต้องรู้
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ดอกหญ้าวิชาการ,2560.
เลขเรียก495.18ห141ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 กษัตริย์จักรีวงศ์ /
ชื่อผู้แต่งรงค์ ประพันธ์พงศ์.
เลขเรียกDS 578.3 ร35ส
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป = The laws of lifetime growth
ชื่อผู้แต่งซัลลิแวน, แดน,ค.ศ.1944.
เลขเรียก158ซ151ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กอแก้ว,2560.
เลขเรียก927ด382ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN business plan award 2017
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. ,2560.
เลขเรียก658.4012 ก169 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 สำรับตำรับไทย /
เลขเรียก641.59593 ห159 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องชวนฝัน มหัศจรรย์เทพนิยายกริม
ชื่อผู้แต่งพี่ปีเตอร์, นามแฝง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : Feel good , 2560.
เลขเรียก398.2 พ791ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก /
ชื่อผู้แต่งฟาวิลลี, เอเลนา.
เลขเรียก920.72 ฟ573ห 2560
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย = 1001 paintings you must see before you die
ชื่อผู้แต่งรติพร ชัยปิยะพรผู้แปล.
เลขเรียก750 ห159 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรม ,2560.
เลขเรียกสร.353.77 ศ375ร 2560
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
สำนักพิมพ์กรุงทพฯ :สำนักงาน ก.พ. ,2560.
เลขเรียก352.6 ส691 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ,2560.
เลขเรียก927 ส691 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed