Search again

พบ: 153  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"คราบน้ำยาง: นัยแห่งวิถีใต้". / กวินณา สุขสมาน.
ผู้แต่ง
กวินณา สุขสมาน.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว646.4 ก329ค 2560
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Charoenkrung : Creative district ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).
ผู้แต่ง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รอยัลเพรส แอนด์ แพค, 2559.
เลขเรียก
779.99593 ศ415จ 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
How to be a good design manager Episode II = ภาคสองบทบาทผู้จัดการงานออกแบบ / วิญญู วานิชศิริโรจน์.
ผู้แต่ง
วิญญู วานิชศิริโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559.
เลขเรียก
720.92 ว333บ 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Love your local love your city 2 / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ผู้แต่ง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟูลพอยท์, 2559.
เลขเรียก
307.1 ศ817ล 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ "สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจำปี 2559" / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , 2559.
เลขเรียก
720.95 ค121ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผ้าบาติกจากสีธรรมชาติเพื่อผลิตต้นแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น / ตะวัน ตนยะแหละ, รวิเทพ มุสิกะปาน.
ผู้แต่ง
ตะวัน ตนยะแหละ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว 746 ต467ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวาดเส้น / กมลภัทร์ รักสวน.
ผู้แต่ง
กมลภัทร์ รักสวน.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
741 ก056ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลของการใช้อินโฟกราฟิกกับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม / มัลลิกา ปู่เพ็ชร์.
ผู้แต่ง
มัลลิกา ปู่เพ็ชร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว 707 ม468ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาองค์ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับข่าวสารแฟชั่น / ตะวัน ตนยะแหละ.
ผู้แต่ง
ตะวัน ตนยะแหละ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว 707 ต467ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / มัลลิกา ปู่เพ็ชร์.
ผู้แต่ง
มัลลิกา ปู่เพ็ชร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว 727 ม468ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกาาเทคนิคการสร้างลวดลายเพื่อการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ดินเผา / อิงอร เพ็ชรเขียว.
ผู้แต่ง
อิงอร เพ็ชรเขียว.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว 707 อ655ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สุนทรียของชีวิต / สาโรจน์ มีพวกมาก.
ผู้แต่ง
สาโรจน์ มีพวกมาก.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก
ว 750 ส582ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / อารีนา อีสามะ.
ผู้แต่ง
อารีนา อีสามะ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
เลขเรียก
ว 746 อ599ก 2559
สาขาห้องสมุด
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบสวนที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม / ภาวดี อังศุสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาวดี อังศุสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
712 ภ471ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles