Found: 3,607  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กบฎรักแห่งหัวใจ
ชื่อผู้แต่งกรรัมภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊ค, 2558.
เลขเรียกนว. ก177ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กบฏรัก...บัลลังก์ทราย
ชื่อผู้แต่งฟาริน่า.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โซฟา พับลิชชิ่ง ,2552.
เลขเรียกนว.ฟ361
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กบฏรักทัณฑ์เสน่หา
ชื่อผู้แต่งธัณย์สิตา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์อิงอร ,2556.
เลขเรียกนว ธ115
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรงกรรม /
ชื่อผู้แต่งจุฬามณี.
เลขเรียกนว895.913 จ823ก 2560
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงปรารถนา
ชื่อผู้แต่งจรสจันทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :เยลโล่การพิมพ์ ,2558.
เลขเรียกนว จ162ก 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงพสุธา
ชื่อผู้แต่งริญจน์ธร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คำต่อคำ ,2557.
เลขเรียกนว ร332ก 2557
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงมนุษย์ นาฏกรรมชีวิตของชายผู้ไขว่คว้าปีกอิสระ
ชื่อผู้แต่งพจนารถ พจนปกรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ,2551.
เลขเรียกนว.พ175ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงมายา
ชื่อผู้แต่งมุกเรียง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พิมพ์คำ ,2553.
เลขเรียกนว.ม623
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงรัก บำเรออสูร
ชื่อผู้แต่งพริมตะวัน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บงกช พับลิชชิ่ง ,ม.ป.ป.
เลขเรียกนว พ425ก ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงรัก เพลิงพิศวาส
ชื่อผู้แต่งอัญชัญมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ไอริส สำนักพิมพ์,2556.
เลขเรียกนว อ526ก 2556
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงอำพราง
ชื่อผู้แต่งชลนิล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สนุกอ่าน ,2546.
เลขเรียกนว.ช224ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงเพชร
ชื่อผู้แต่งโสภี พรรณราย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :มังกรการพิมพ์ ,2545.
เลขเรียกนวส988ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรรณิการ์เทวี
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, หลวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สร้างสรรค์บุคส์ ,2542.
เลขเรียกนวว527ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรรมจำพราก แปลจาก Escape from red China
ชื่อผู้แต่งอีแวนส์,ฮัมฟรีย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า2512.
เลขเรียกนว ฮ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกระจกไอน์สไตน์ /เทพรัตน์ สงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตน์ สงเคราะห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้ง จำกัด ,2555.
เลขเรียกนว. ท622
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed