Found: 3,930  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด เล่ม 3านนท์
ชื่อผู้แต่งสมชาย พุ่มสอาด
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเดือนสยาม2529
เลขเรียก915.93 ป17จ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด เล่ม 4ประเสริฐ ลีวานันท์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ลีวานันท์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเดือนสยาม2530
เลขเรียก915.93 ป17จ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง73 จังหวัดสมชาย พุ่มสอาด
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ลีวานันท์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเดือนสยาม2526
เลขเรียก915.93 ส16จ
สาขาห้องสมุดสงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง75 ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์มูลนิธิรัฐบุรุษ
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิรัฐบุรุษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯมูลนิธิรัฐบุรุษมปพ
เลขเรียก925.2 จ253
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง76 จังหวัดในเมืองไทยดารุณีย์
ชื่อผู้แต่งดารุณีย์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯธารบัวแก้ว2541
เลขเรียก915.93 ด429จ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง77 จังหวัด /เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์ ; ประชิด สกุณะพัฒน์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ภูมิปัญญา,2554.
เลขเรียก915.93 อ785จ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง79 ปี สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ครอบครัวโอสถานุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งครอบครัวโอสถานุเคาะห์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชั่ง2553
เลขเรียก920 ค155
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง8 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาสำนักงาน กปร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน กปร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสำนักงาน กปร.2551
เลขเรียก923.1593 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง8 นักฝันและคนงานที่คนไทยควรรู้จักและน่าจดจำทศ คณนาพร, เขียนและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร, เขียนและเรียบเรียง
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯทศบรรณ2549
เลขเรียก927 ท
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง80 ปี ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น2545
เลขเรียก923.7 ป811
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง80 ปี ระพี สาคริก /ระพี สาคริก.
ชื่อผู้แต่งระพี สาคริก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น ,2545.
เลขเรียก925.8 ร-ป 2545
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง80 พรรษา มหามงคลชีวิต /กลุ่มเนส์เล่ ประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มเนส์เล่ ประเทศไทย.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท. :- ,ม.ป.ป.
เลขเรียก923 ก - ป
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง80 พรรษามหามงคลพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิอัญกิจ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯบันทึกสยาม2550
เลขเรียก923.1593 พ172
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง84 พระชนมพรรษารับสภาร้อยดวงใจถวายพระพร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯอมรินทร์2554
เลขเรียก923.1593
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง9 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ
สำนักพิมพ์มป.ท.มปป2550
เลขเรียก920.0593 ก511
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed