Found: 3,550  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS academic module /Garry Adams andTerry Peck เขียน ; นภัส แป้นพัฒน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งอดัมส์, แกรรี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์),2553.
เลขเรียก428.24 อ123ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง150 สำนวนสุดฮิตพูดอังกฤษคล่อง /Isaac, Durst.
ชื่อผู้แต่งDurst, Isaac.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ้ดยูเคชั่น ,2557.
เลขเรียก423.1 ด799ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง16 คำกริยาที่ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ /วันดี ม่านศรีสุข.
ชื่อผู้แต่งวันดี ม่านศรีสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิชชิ่ง ,2546.
เลขเรียก428.3495 ว-ส 2546
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง160 Rules : 160 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ. /
ชื่อผู้แต่งพนิดา เอื้ออภัยกุล.
เลขเรียก428 พ153
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 191 service ภาษาต่างชาติสำหรับนำเที่ยว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นแมพ, ม.ป.ป.
เลขเรียก428 ห111 ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง199 สถานการณ์พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน :199 situations you shouldn's miss /แวววรรณ พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งแวววรรณ พุทธรักษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอ็มไอเอส ,2554.
เลขเรียก428.34 ว952ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 2,000 คำ ศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย = 2,000 Words most important English and Thai vocabulary
ชื่อผู้แต่งช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทคอนเซ็พท์พริ้นท์ 2559.
เลขเรียก428.1 ช316ส 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 2,000 ประโยค 1,200 คำศัพท์ 280 สถานการณ์ พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ชื่อผู้แต่งประไพ ภูงามเชิง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก428.34 ป335ส 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2,000 อุปมาอุปมัย /เอกรัตน์ อุดมพร.
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เรืองแสงการพิมพ์ ,2551.
เลขเรียก495.91 อ881ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
เลขเรียก420.71 ธ743ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 202 แบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ IELTS
ชื่อผู้แต่งอดัม, แกร์รี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์),2553.
เลขเรียก428.24076 อ123ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง280 คำไทย ที่มักเขียนและใช้กันผิดดนัย เมธิตานนท์
ชื่อผู้แต่งดนัย เมธิตานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯมิติใหม่2549.
เลขเรียก495.9181 ด123
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3,000 คำจำให้แม่น
ชื่อผู้แต่งPomthepanda.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560.
เลขเรียก428.1พ488ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 วันมหัศจรรย์สนทนาภาษาอังกฤษปรีชา เถาว์งาม และคณะ
ชื่อผู้แต่งปรีชา เถาว์งาม และคณะ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯบริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด2548
เลขเรียก421 ป467ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง300 คำพ้องความหมายภาษาจีนอัษมา มหาพสุธานนท์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอัษมา มหาพสุธานนท์, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์2551
เลขเรียก495.131 ส647
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed