Found: 11,614  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธ์กรรมพืช
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :สำนักงานเลขาธิการการสภาการศึกษา ,2560.
เลขเรียก372.120.. ส691 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรำลึกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย,2530.
เลขเรียก378.05 จ683จ
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ๘๔ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์กรุงเเทพฯ :อมรินทพริ้นติ้งแอนพับลิ่งซิ่ง จำกัด , 2559.
เลขเรียก352.23 ส691 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๙ ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวที่1 ถึงปีที่ ๙มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักพิมพ์เชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2550
เลขเรียก378.5931 ม246ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : |<< << 771 772 773 774 775
Search Tools: Get RSS Feed