Found: 11,615  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 2. /
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
เลขเรียก347.077 ส723
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
สำนักพิมพ์กรุงทพฯ :สำนักงาน ก.พ. ,2560.
เลขเรียก352.6 ส691 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 สิ่งมิ่งมงคลจีน. /
ชื่อผู้แต่งปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
เลขเรียก390.0951 ป622
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 11 ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียน
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ปราชญ์,2556.
เลขเรียก332.6730959 ถ192ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. /
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
เลขเรียก321.8 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 นักษัตรครึ่ง...18 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
เลขเรียก378.593 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 12 นักษัตรครึ่ง...18 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,2554.
เลขเรียก378.593ม ห
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 นักษัตรครึ่ง...18 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,2554.
เลขเรียก378.593 ม ห
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมการปกครอง พ.ศ.2555 กรมการปกครอง.
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ กระทรวง ,2555.
เลขเรียก320.9593 ก161ห 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง120 ปี บพิตรพิมุข./
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุกจักรวรรดิ.
เลขเรียก378 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง120ปี กรมบัญชีกลาง. /
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
เลขเรียก351.07231 ก169
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย /กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ,2556.
เลขเรียก353.8ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง13 ปี กรมการจัดหางาน. /
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน.
เลขเรียก331.125 ก181
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 13 รัฐประหารยึดอำนาจ บทเรียนประชาธิปไตยไทย
ชื่อผู้แต่งเพลิง ภูผา.
เลขเรียก320.9593 พ922ส 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง137 อุทยานทั่วไป : คู่มือนักเดินทาง สู่ธรรมชาติเพื่อนักเดินทาง. /
ชื่อผู้แต่งบรรหาร เลาหวิไลย.
เลขเรียก333.783 บ192ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed