Search again

พบ: 189  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
จิตวิทยาการบริหารครอบครัวให้ผาสุข / อัคร ศุภเศรษฐ.
ผู้แต่ง
อัคร ศุภเศรษฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย , 2543.
เลขเรียก
158.24 อ472จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาการศึกษา = Aducation Psychology / วรรณี ลิมอักษร.
ผู้แต่ง
วรรณี ลิมอักษร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2541.
เลขเรียก
153 ว271จ
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาการเรียนวัยผู้ใหญ่ / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2528.
เลขเรียก
155.6 ส247จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาครอบครัวและสวัสดิภาพเด็ก / วารุณี บิณฑสันต์.
ผู้แต่ง
วารุณี บิณฑสันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.
เลขเรียก
136 ว274จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / กันยา สุวรรณแสง.
ผู้แต่ง
กันยา สุวรรณแสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา , 2537.
เลขเรียก
150 ก392จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / กันยา สุวรรณแสง.
ผู้แต่ง
กันยา สุวรรณแสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา , 2537.
เลขเรียก
150 ก392จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์.
ผู้แต่ง
ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์.
สำนักพิมพ์
วิทยาเขตน่าน : น่าน , 2539.
เลขเรียก
150 ช642จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / รัจรี นพเกตุ.
ผู้แต่ง
รัจรี นพเกตุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประกายพรึก , 2539.
เลขเรียก
150 ร321จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ผู้แต่ง
สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์ , 2532.
เลขเรียก
153 ส138จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / สุชา จันทร์เอม.
ผู้แต่ง
สุชา จันทร์เอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2547.
เลขเรียก
150 ส42จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / สุปราณี สนธิรัตน์.
ผู้แต่ง
สุปราณี สนธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์ , 2539.
เลขเรียก
150 ส452จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / สุปานี สนธิรัตน.
ผู้แต่ง
สุปานี สนธิรัตน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.เกษตรศาสตร์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก
150 ส452จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป / สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , 2538.
เลขเรียก
150 ส747จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาพัฒนาการ / สุชา จันทร์เอม.
ผู้แต่ง
สุชา จันทร์เอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2540.
เลขเรียก
150 ส757จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาพัฒนาการ / สุชา จันทร์เอม.
ผู้แต่ง
สุชา จันทร์เอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2525.
เลขเรียก
155.7 ส758จ
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles