Found: 7  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 /
ชื่อผู้แต่งแฮรารี, ยูวัล โนอาร์.
เลขเรียก909.83 ฮ816ย 2562
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ซุน ยัตเซ็น บิดาแห่งการปฏิวัติชาวจีน
ชื่อผู้แต่งยศไกร ส.ตันสกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แสงดาว,2562.
เลขเรียก923.151ซ419ย 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บันทึกศึกษา : หลักสูตรเร่ง Life = Educated : a memoir
ชื่อผู้แต่งเวสต์โอเวอร์, ทาร่าผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2562.
เลขเรียก920.72ว918บ 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องป๋าเต็ด Talks วัยรุ่นเอ็ย ป๋าเคยมาก่อน /
ชื่อผู้แต่งยุทธนา บุญอ้อม.
เลขเรียก923 อ634ป 2562
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สมุดภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2562.
เลขเรียก923.1593ส314 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล,ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามความรู้,2562.
เลขเรียก959.57ก764ส 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย
ชื่อผู้แต่งเกริฤทธิ์ เชื้อมงคล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามความรู้,2562.
เลขเรียก959.5ก764ป 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed