Found: 161  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก923.2593 ว491บ 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก923.2593 ว491บ 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ปัญญาชนสยาม
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเพ่นบุ๊คส์,2557.
เลขเรียก959.3 ส658ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
ชื่อผู้แต่งศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : สายธุรกิจโรงพิมพ์, 2558.
เลขเรียก926.58 ศ445ห 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 สถานที่สวยสุดโลก
ชื่อผู้แต่งชาธร โชคภัทระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2558.
เลขเรียก910.41 ช519ห 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
ชื่อผู้แต่งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก923.2593 ห111
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Amazing asean สิงคโปร์
ชื่อผู้แต่งกฤติยา วงศ์เทววิมาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์ท่องโลก,2558.
เลขเรียก915.957 ก277อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Amazing asean ไทย
ชื่อผู้แต่งชาธร โชคภัทระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์ท่องโลก,2558.
เลขเรียก915.93 ช519อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bhutan เท่านั้น
ชื่อผู้แต่งแวววรรณ หงษ์วิวัฒน์.
เลขเรียก915.498 ว952ภ 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Make, Love ทำ, รัก
ชื่อผู้แต่งยุทธนา บุญอ้อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แพรวสำนักพิมพ์ ,2558.
เลขเรียก927.901 ย355ม
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Pratical philosophy มนัส ลีวีระพันธุ์ กับ ปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้
ชื่อผู้แต่งมนัส ลีวีระพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรงเทพฯ : ก.พล (1996) ,2558.
เลขเรียก920.71 ม151 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลับบัานแม่
ชื่อผู้แต่งพิภพ ธงไชย.
เลขเรียก923.25 พ704ก 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กว่าจะเป็นสตีฟ จ็อบส์ : Becoming Steve Jobs
ชื่อผู้แต่งชเลนเดอร์,เบรนด์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก923.873 ช111ก 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กัมพูชา จากอาณาจักรฟูนันพนมสู่เขมร-กัมพูชา
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558.
เลขเรียก959.6 ก764ก 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจลาจลสมัยศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งบริหารเทพธานีพระ.
เลขเรียก959.3023 บ173ก 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed