Found: 5  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
เลขเรียก371.107 ส691 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทางเลือกของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ,ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พิมพ์สวย,2562.
เลขเรียก320.9593ศ468ท 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง /
ชื่อผู้แต่งกฤตยา อาชวนิจกุล.
เลขเรียก345.056 ก-ส 2561
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย /
ชื่อผู้แต่งกิริยา กุลกลการและคนอื่นๆ.
เลขเรียก337.159 ก681ส 2561
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอ่านเหลี่ยมขงเบ้ง กลวิธีสู่อำนาจ /
ชื่อผู้แต่งภานุมาศ เมืองพรหม.
เลขเรียก355.42 ภ434อ 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed