Found: 52  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ /
ชื่อผู้แต่งหลิว หย่ง เซิง.
เลขเรียก155.26 ห337ห 2561
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Hyeobsang-uisin. พูดให้ได้ใจ ใครก็ไม่ปฏิเสธ = Hyeobsang-uisin
ชื่อผู้แต่งชเวชอลกยู,ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์ฮาวทู,2561.
เลขเรียก158ช296พ 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Little Princess ห้องเรียนฉบับคุณหนู : เพิ่มเสน่ห์ให้โลกตะลึง เป็นมือหนึ่งเรื่องงานบ้าน
ชื่อผู้แต่งZhuang Ya xin.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ไอดีซ๊ฯ,2561.
เลขเรียก155.2จ186ล 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องLook Good ดูดีชนะใจทำอะไรก็ชนะ /
ชื่อผู้แต่งอภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
เลขเรียก158 อ247ล 2561
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Mind Map for work & study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึก และการจดจำด้วย Mind Map
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม,.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พราว,2561.
เลขเรียก153.42ธ382ม 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องMind Map for work & study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind Map. /
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม.
เลขเรียก153.42 ธ382ม 2561
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Sweet Pop Cafe Let''s go FRANCE
ชื่อผู้แต่งอลิสา เลิศผลานันท์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ไอดีซี ,2561.
เลขเรียก155.2อ429ส 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การคบเพื่อน แบบเดล คาร์เนกี
ชื่อผู้แต่งหลิว หย่ง เซิง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :วารา พับลิชชิ่ง ,2561.
เลขเรียก158.2ห337ก 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งจินตนา บุญบงการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก174.4จ482ก 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ : ยอดฝีมือที่แท้จริงจะไม่เสียเวลาให้กับเรื่องของอารมณ์
ชื่อผู้แต่งปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ออฟเซ็ทพลัส, 2561.
เลขเรียก158ป369ค 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความคิดเศรษฐี = The rich''s mind
ชื่อผู้แต่งปาร์ก, จงกี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ช็อร์ตคัต,2561.
เลขเรียก158.2ป271ค 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถ
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง,ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :วารา พับลิชชิ่ง,2561.
เลขเรียก158.1ห337ค 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคิดแบบอัจฉริยะ /
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
เลขเรียก153.4 ส136ค 2561
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คิดแบบไหนไม่ให้กลายเป็นคนขี้แพ้ = 45 Ways to stop being a loser
ชื่อผู้แต่งอุระ, โทะคิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ช็อร์ตคัต,2561.
เลขเรียก153.42ท852ค 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณสมบัติ 8 อย่างที่จะทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงาน
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :วารา พับลิชชิ่ง,2561.
เลขเรียก158.7ห337ค 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed