Search again

พบ: 274  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฏหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 2558.
เลขเรียก
325.21 ส691 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตถาตา , 2558.
เลขเรียก
398.9951 อ671ห
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
1คะแนนตัดสินอนาคต พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
ผู้แต่ง
สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สนพ.เอดีเจ, 2558.
เลขเรียก
371.26 ส867ห
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น / อนันตื ข้อมงคลอุดม.
ผู้แต่ง
อนันตื ข้อมงคลอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
เลขเรียก
332.642 อ165ส
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
3ชั่วโมงก่อนลงทุนหุ้น / ชาย กิตติคุณากรณ์.
ผู้แต่ง
ชาย กิตติคุณากรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2558.
เลขเรียก
332.632 ช253ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.
ผู้แต่ง
บุญร่วม เทียมจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558.
เลขเรียก
340 บ437ส 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
5 นาที แผนที่ฉลาดเรียน วิธีอ่านเสริมเพิ่มเกรด และเอาตัวรอดในการเรียนด้วยตนเอง / โดย โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
ผู้แต่ง
โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
371.42 ช843ห 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง / ธงชัย วินิจจะกูล.
ผู้แต่ง
ธงชัย วินิจจะกูล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน , 2558.
เลขเรียก
320.9593 ธ118ห 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
60ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง / สุชัย เจริญรัตนกุล.
ผู้แต่ง
สุชัย เจริญรัตนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : เจริญผลกราฟฟิค , 2558.
เลขเรียก
303.48 ส421 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2558.
เลขเรียก
378.59311 ม246 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Digital future : อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล / สฤณี อาชวานันทกุล.
ผู้แต่ง
สฤณี อาชวานันทกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2558.
เลขเรียก
303.4 ส357ด 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Final Report การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่7 ประจำปี2558 / คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ผู้แต่ง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , 2558.
เลขเรียก
305.90816 ค125ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
SMEs ตีตลาดโลก / มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะวิทยกรจัดการ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะวิทยกรจัดการ.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะวิทยกรจัดการ , 2558.
เลขเรียก
338.642ม246 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ : Humanitarian charter and minimum standards in disaster response / สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย.
ผู้แต่ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย , 2558.
เลขเรียก
363.34 ส691 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายธุรกิจ = Business law / พนิตนาถ เย็นทรัพย์.
ผู้แต่ง
พนิตนาถ เย็นทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
346.065 พ153ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles