Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
3ds Max for beginners / พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช.
ผู้แต่ง
พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
006.693 พ855ส 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561.
เลขเรียก
006.68 ภ432อ 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Graphic design for advertising & printing / อนัน วาโซะ.
ผู้แต่ง
อนัน วาโซะ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561.
เลขเรียก
006.68 อ165ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Premiere pro CC 2018 Professional Guide : ตัดต่อคลิปให้ดูโปร สร้างวีดีโอให้โดดเด่น : คู่มือฉบับสมบูรณ์ / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
ผู้แต่ง
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี , 2561.
เลขเรียก
006.68 อ756พ 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
Professional guide AutoCAD 2018 : คู่มือฉบับสมบูรณ์เรียนรู้งานเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติอย่างเป็นระบบ / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
ผู้แต่ง
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561.
เลขเรียก
006.68 อ931ป 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
SketchUp 2018+V-ray / ภาสกร พาเจริญ.
ผู้แต่ง
ภาสกร พาเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น , 2561.
เลขเรียก
006.93 ภ641 2561
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การค้นคืนสารสนเทศ = Information retrieval / วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช.
ผู้แต่ง
วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
025.04 ว237ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง.
ผู้แต่ง
น้อย คันชั่งทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
025.431 น364ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / เขียนโดย ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ผู้แต่ง
ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเซียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียก
005.133 ป361ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง.
ผู้แต่ง
บัญชา ปะสีละเตสัง,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2561.
เลขเรียก
005.133 บ253ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา,.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา, 2561.
เลขเรียก
001.402 ก399ก 2561
สาขาห้องสมุด
ขนอม
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คิดมากไปหรือเปล่า? / คิดมาก.
ผู้แต่ง
คิดมาก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียก
089.95911 ค439 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018 / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ผู้แต่ง
ดวงพร เกี๋ยงคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2561.
เลขเรียก
005.43 ด211ค 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการติดตั้งระบบสายสัญญาณภายในอาคาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : COPPER, 2561?.
เลขเรียก
004.68 ค695 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการรวมเทคนิคการวาด CG Illustration แบบมืออาชีพ / Fuzichoco.
ผู้แต่ง
ฟูจิ โซโกะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดกซ์เพรส, 2561.
เลขเรียก
006.686 ฟ552ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles