Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
เลขเรียก
371.107 ส691 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
สาธารณสุขมูลฐาน พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล.
ผู้แต่ง
กฤตยา อาชวนิจกุล.
เลขเรียก
345.056 ก-ส 2561
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการและคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
กิริยา กุลกลการและคนอื่นๆ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561.
เลขเรียก
337.159 ก681ส 2561
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
อ่านเหลี่ยมขงเบ้ง กลวิธีสู่อำนาจ / ภานุมาศ เมืองพรหม.
ผู้แต่ง
ภานุมาศ เมืองพรหม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์ , 2558.
เลขเรียก
355.42 ภ434อ 2558
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles