Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียก
371.33 ส691ก 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย / กัลยา แม้นมินทร์.
ผู้แต่ง
กัลยา แม้นมินทร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียก
371.334 ก398ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
371.146 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์., 2554.
เลขเรียก
378 ม246 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image

image
หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เลขเรียก
320.84 ส691ห 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles