Found: 3,884  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา /เจี่ย แผนจอง.
ชื่อผู้แต่งเจี่ย แผนจอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน ,2548.
เลขเรียก959.3 จ-ค 2548
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ตามรอย...พ่อตาก...ไปบ้านทุ่งใหญ่..เมืองจันทบูร หนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...กู้ชาติ"
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ วาสุกรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ : สภาพัฒนาการเมือง , 2559.
เลขเรียก959.34 ส168ต 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผ่นที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ.2552. /
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
เลขเรียก912.593 ส876
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บอกพระเจ้าด้วย...หิวข้าว!" โลกอึกทึกกับชีวิตเล็กเล็กแห่งมหานครนิวยอร์ก /ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที.
ชื่อผู้แต่งยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นาบอนอิงค์ ,2544.
เลขเรียก919.73 ย-บ 2544
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก923.2593 ว491บ 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก923.2593 ว491บ 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ไอริก" คืออะไร. /
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
เลขเรียก910.4 ท256อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 'ทรฺศน' ปราสาทนครวัด : การประเมินค่าทางสถาปัตย์
ชื่อผู้แต่งเกียรติขจร ชัยเธียร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549.
เลขเรียก959.6 ก851ท 2549.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560
ชื่อผู้แต่งสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิไชยวนา ,2560.
เลขเรียก923.3593 ส725ห 2560
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กอแก้ว,2560.
เลขเรียก927ด382ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษ /บุญรอด บิณฑสันต์.
ชื่อผู้แต่งบุญรอด บิณฑสันต์.
เลขเรียก900 บ543ท
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the world /
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
เลขเรียก920 ด382
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ปัญญาชนสยาม
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเพ่นบุ๊คส์,2557.
เลขเรียก959.3 ส658ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed