Found: 11,593  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2561.
เลขเรียก320.9593ธ557ข 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559.
เลขเรียก398.2 ศ444ค 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ชุมคน ชุมชน คนใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" รวมบทความ แนวคิด มุมมองจาการประชุมวิชาการระดับชาติ. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ.
เลขเรียก303.4 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "นครสวรรค์ศึกษา " บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
สำนักพิมพ์นครสวรรค์. :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ,2560.
เลขเรียก306.0951 ม246 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย.
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) , 2558.
เลขเรียก390.9593 ป332 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"พอเพียง" ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ /ภัทระ ฉลาดเเพทย์.
ชื่อผู้แต่งภัทระ ฉลาดเเพทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เเฮปปี้บุ๊ค ,2555.
เลขเรียก330.9593 ภ373พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "เตรียมสอบ"นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ๒๕๕๙
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค.พริ้นติ้ง จำกัด , 2559.
เลขเรียก363.2 บ294ต 2559
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"แนวกิน" ถิ่นอีสาน /
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
เลขเรียก392.37 ส181น 2543
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ
ชื่อผู้แต่งฮอยท์, ดิค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Be Better,2558.
เลขเรียก362.1968360092 ฮ162พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น / เขียนและเรียบเรียง Smart Investor.
ชื่อผู้แต่งSmart Investor.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Smart Investor,2555.
เลขเรียก332.632042 ส352
สาขาห้องสมุดสงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น.เขียนและเรียบเรียง Smart Investor.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Smart Investor ,2555.
เลขเรียก332.6322 ส352
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ตำนานสะท้านโลกบัญชา ธนบุญสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:สารคดี,2553.
เลขเรียก398.2 น253ส
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับสาระ เพื่อการมีส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. /
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก342.59303 ส691น
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง. /
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
เลขเรียก320.959307 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,2555.
เลขเรียก362.9593 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed