Found: 6,437  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" :การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2553; 14-15 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีเรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" :2552 :มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
สำนักพิมพ์จันทบุรี :มหาวิทยาลัย,2553.
เลขเรียก001.4 ก27ว
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขเรียก021.65 ม246ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 questions (and answers) about research methods :One hundred questions (and answers) about research methods /Neil J. Salkind.
ชื่อผู้แต่งSalkind., Neil J.
สำนักพิมพ์Los Angeles ::SAGE ,c2012.
เลขเรียก001.42 SA167O
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 บทเรียนลัดหัดใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP. /
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม.
เลขเรียก005.3684 ช358
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี หนังสือพิมพ์และนิตยสารเมืองไทย. /
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา.
เลขเรียก070.92 ภ192
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 รอยอดีต. /
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
เลขเรียก030 ส 255
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ร้อยคำที่ควรรู้ /เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พลังปัญญา,2553.
เลขเรียก030 ส929ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดเว็บไซต์ไทย /Know IT All Group.
ชื่อผู้แต่งKnow IT All Group.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็คยูเคชั่น ,2543.
เลขเรียก004.678 K - ห
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์ /ชัยวัฒน์ คุประตกุล..[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,2551.
เลขเรียก016.5 ช116ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1001 ปัญหาคอมพิวเตอร์ : 1,001 Computer answers
ชื่อผู้แต่งKim Komando.
สำนักพิมพ์กรุงทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียก004.176 ค954 2539 ฉ.2
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 Q & A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์. /
ชื่อผู้แต่งธงชัย ฤทธิบุญไชย.
เลขเรียก006.68 ธ117
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 108 กลเม็ด Windows XP
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2546.
เลขเรียก005.437 ส722ห 2546
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถาม /สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสารคดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศักดิ์โสภาการพิมพ์ ,2535.
เลขเรียก030 ส - ร
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง109 Workshop ฟอนต์สวยด้วย Photoshop. /
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี่ยงคำ.
เลขเรียก006.68 ด211
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง109 หนังสือควรอ่านจากนายกฯทักษิณ. /
ชื่อผู้แต่งบ้านพิษณุโลก พ.ศ.2548.
เลขเรียก028 บ292
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed