Search again

พบ: 150  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
6 ทศวรรษสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสังคมไทย / สุจิตร สุวภาพ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2559.
เลขเรียก
020.622593 ห52ส 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Auto CAD 2016 : complete guide 2D / 3D / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
ผู้แต่ง
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียก
006.68 อ757อ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
AutoCAD 2016 complete guide 2D/3D / อิศเรศ ภาขนะกาญจน์.
ผู้แต่ง
อิศเรศ ภาขนะกาญจน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559.
เลขเรียก
006.68 อ756อ 2559
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
Best + Practice 1วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครื่อข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญญจร / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , 2559.
เลขเรียก
001.44 ส691 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Google analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ+แอป ให้ครบสูตร / ธัญธัช นันท์ชนก.
ผู้แต่ง
ธัญธัช นันท์ชนก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก
004.67 ธ451ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
IC3 Digital literacy certification = : ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน / บริษัท เออาร์ไอที จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เออาร์ไอที , 2559.
เลขเรียก
004 บ226อ 2559
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
IC3 Digital literacy certification = ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน / บริษัท เออาร์ไอที จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เออาร์ไอที, 2559.
เลขเรียก
004 บ226อ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
Info Graphic Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money / ธัญธัช นันท์ชนก.
ผู้แต่ง
ธัญธัช นันท์ชนก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป , 2559.
เลขเรียก
006.6 ธ451อ 2559
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
LETS DONT READ ฉบับนี้ห้ามอ่าน / รวม Lets comic.
ผู้แต่ง
รวม Let''s comic.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หสน. ห้องภาพสุวรรณ , 2559.
เลขเรียก
089.95911 ร155ล 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Lightroom creative workshop / นริส พิเชษฐพันธ์.
ผู้แต่ง
นริส พิเชษฐพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2559.
เลขเรียก
006.693 น256ล 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Photoshop Advance / พีรพล อริยรัตนา.
ผู้แต่ง
พีรพล อริยรัตนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์ , 2559.
เลขเรียก
006.686 พ792ฟ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Photoshop Advanced / พีรพล อริยวัฒนา.
ผู้แต่ง
พีรพล อริยวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2559.
เลขเรียก
006.696 พ792ฟ 2559
สาขาห้องสมุด
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
Photoshop CC & CS6 Creative Retouch ตัดต่อภาพเหนือจินตนาการ / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
ผู้แต่ง
เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2559.
เลขเรียก
006.68 ก854ฟ 2559
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพ / อนัน วาโซะ.
ผู้แต่ง
อนัน วาโซะ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559.
เลขเรียก
006.68 อ165ฟ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
Photoshop creative retouch / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
ผู้แต่ง
เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559.
เลขเรียก
006.68 ก851ฟ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles