Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การออกแบบการวิจัย / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
ผู้แต่ง
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2555.
เลขเรียก
001.42 ผ192ก 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2559.
เลขเรียก
005.1 อ978ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Windowa 8.1 update ฉบับสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น , 2557.
เลขเรียก
005.369 ค695
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ /[เขียน ทีมงานวิชาการลัคกี้บุ๊คส์].
สำนักพิมพ์
กรุงทเพฯ : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก
005.36 ค695
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2010 2015 Customization &AutoLISP สำหรับงานปรับแต่ง AutoCAD และการเขียนโปรแกรม AutoLISP / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะไลบรารี่ พับบลิชิง , 2558.
เลขเรียก
006.68 ภ432ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014& 2015 : 2D Drafting Workshop (รวมแบบฝึกหัดงานเขียนแบบ 2 มิติ) / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะ ไลบรารี พับลิชชิง จำกัด , 2557.
เลขเรียก
006.68 ภ432ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ / ปรัชญา พละพันธุ์.
ผู้แต่ง
ปรัชญา พละพันธุ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี, 2560.
เลขเรียก
005.37 ป431ค 2560
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับสมบูรณ์ : System analysis and design / อรยา ปรีชาพานิช.
ผู้แต่ง
อรยา ปรีชาพานิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอ ดี ซี , 2557.
เลขเรียก
004.21 อ337ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือใช้งาน Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี่ยงคำ.
ผู้แต่ง
ดวงพร เกี่ยงคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี , 2557.
เลขเรียก
005.3684 ด211ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์ SketchUp Pro / ธนัชสร จิตต์เนื่อง.
ผู้แต่ง
ธนัชสร จิตต์เนื่อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซต์ พับลิชชิ่ง , 2557.
เลขเรียก
006.686 ธ199ส
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Fundamentala of Software Engineering / น้ำฝน อัศวเมฆิน.
ผู้แต่ง
น้ำฝน อัศวเมฆิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
005.1 น525ห 2560
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ ชูศรี วงศ์รัตนะ
ผู้แต่ง
ชูศรี วงศ์รัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558.
เลขเรียก
001.42 ช487
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรมกราฟิก Adobe Photshop CS6 / สิทธิชัย ประสานวงศ์.
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ประสานวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส , 2556.
เลขเรียก
006.68 ส722ป
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles