Search again

พบ: 90  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คูมือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไชต์สำนักหอสมุดด้วยเทคนิค SEO / ทิตยา จันทร์สุข.
ผู้แต่ง
ทิตยา จันทร์สุข.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2559.
เลขเรียก
005.74 ท34 ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ MAC OS X EI Capitan ฉบับสมบูรณ์ / นวอร แจ่มขำ.
ผู้แต่ง
นวอร แจ่มขำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
004.165 น289ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ผู้แต่ง
ดวงพร เกี๋ยงคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559.
เลขเรียก
005.3684 ด211อ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ / ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ.
ผู้แต่ง
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2559.
เลขเรียก
020ข171 ค2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps / ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2559.
เลขเรียก
005.133 ศ684ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
ผู้แต่ง
ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟลาย, 2559.
เลขเรียก
005.133 ธ377ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติและ 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล , 2559.
เลขเรียก
006.686 ภ432ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือช่างคอม 2016 ฉบับสมบูรณ์ / ภาสกร พาเจริญ.
ผู้แต่ง
ภาสกร พาเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
004.028 ภ493ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือช่างซ่อมแท็บเล็ตมือใหม่ / สุเทพ โลหณุต, เขียน ; ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สุเทพ โลหณุต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก
004.028 ส781ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียก
004.16
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน / จักรชัย โสอินทร์ และคณะ.
ผู้แต่ง
จักรชัย โสอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
004.1675 จ217ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
ผู้แต่ง
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทโปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA 76.73.C15 อ43ค,005.133 อ334ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คู่มือใช้งาน Excel VBA / ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทสวัสดี ไอที, 2559.
เลขเรียก
005.369 ศ462ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือใช้งาน InDesign CC / กชพร นวสำเภาเงิน.
ผู้แต่ง
กชพร นวสำเภาเงิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด, 2559.
เลขเรียก
006.66 ก112ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์ /สุธีร์ นวกุล.
ผู้แต่ง
สุธีร์ นวกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA 76.774.M435 ส40ค,005.43 ส786ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles