Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Oops ผิดอีกแล้ว /บิ๊ก แอนดรูว์.
ผู้แต่ง
บิ๊ก, แอนดรูว์.
สำนักพิมพ์
กรุงเเทพฯ : ครูช้าง, 2548.
เลขเรียก
PE 1460 อ43อ,428 บ321อ 2548
สาขาห้องสมุด
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : A Quick Score Booster. / ธนภัทร ภวชโลทร.
ผู้แต่ง
ธนภัทร ภวชโลทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียก
PE 1128 ธ24ท,420.76 ธ131ท 2558
สาขาห้องสมุด
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
ผู้แต่ง
วิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
PL 4159 ว37ภ,495.9124 ว735ภ 2556
สาขาห้องสมุด
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.
ผู้แต่ง
สัญฉวี สายบัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก
P 306 ส40ห,418.02 ส551ห 2550
สาขาห้องสมุด
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles