Found: 304  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก923.2593 ว491บ 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 นักประพันธ์ไทย
ชื่อผู้แต่งประทีป เหมือนนิล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท สุรวิริยาสาส์น จำกัด ,2553.
เลขเรียก928.95911 ป277ห 2553
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
ชื่อผู้แต่งศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : สายธุรกิจโรงพิมพ์, 2558.
เลขเรียก926.58 ศ445ห 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 อัจฉริยะกับสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก. /
ชื่อผู้แต่งณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์.
เลขเรียก926 ณ361
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องในหลวงของฉัน
ชื่อผู้แต่งวิทย์ บัณฑิกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพร บู๊คส์ ,2552.
เลขเรียก923.1593 ว579ห 2552
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 15 บุคคลสำคัญของโลก
ชื่อผู้แต่งศ.ปิยะกาญจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2548.
เลขเรียก920 ศ111ส 2548
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20 : 20 Woman Icons of the 20 th century.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์. ผู้เรียบเรียง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก920 ย316 ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง5 เมืองเล็กน่าเที่ยว = Little big tripชาธร สิทธิเคหภาค
ชื่อผู้แต่งชาธร สิทธิเคหภาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสายธาร2551.
เลขเรียก959.3 ช519
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 50 นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ คุ้มโห้.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก925 ศ486ห ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBack pack ปลายฝน คนหนาว /เอี่ยมอนงค์ โกมลสิงห์.
ชื่อผู้แต่งเอี่ยมอนงค์ โกมลสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธิงค์ ปียอนด์ บุ๊คส์ ,2553.
เลขเรียก915.53 ป-อ
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Backpack 2 : เที่ยวเหนือ หน้าหนาว
ชื่อผู้แต่งเอี่ยมอนงค์ โกมลสิงห์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ , 2553.
เลขเรียก915.93 อ927บ 2553
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBackpack 2:เหลี่ยมเหนือ หน้าหนาว /เอี่ยมอนงค์ โกมลสิงห์.
ชื่อผู้แต่งเอี่ยมอนงค์ โกมลสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธิงค์ ปียอนด์ บุ๊คส์ ,2553.
เลขเรียก915.93 ท-อ
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Backpack ปลายฝนต้นหนาว
ชื่อผู้แต่งเอี่ยมอนงค์ โกมลสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียก915.93 อ927บ 2553
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง France ฝรั่งเศส เที่ยวเมืองแฟชั่น สีสันแห่งยุโรป
ชื่อผู้แต่งดีพลัสไกด์ทีม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดีพลัส, 2560.
เลขเรียก914.4 ด611ฟ 2560
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง I am an engineer วิดวะเชียวนะเว้ย
ชื่อผู้แต่งพี่หนวด.
เลขเรียก928.95911 พ799อ
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
รัตภูมิ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed