Found: 2,483  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ตามรอย...พ่อตาก...ไปบ้านทุ่งใหญ่..เมืองจันทบูร หนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...กู้ชาติ"
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ วาสุกรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ : สภาพัฒนาการเมือง , 2559.
เลขเรียก959.34 ส168ต 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผ่นที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ.2552. /
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
เลขเรียก912.593 ส876
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก923.2593 ว491บ 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ไอริก" คืออะไร. /
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
เลขเรียก910.4 ท256อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กอแก้ว,2560.
เลขเรียก927ด382ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the world /
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
เลขเรียก920 ด382
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ปัญญาชนสยาม
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเพ่นบุ๊คส์,2557.
เลขเรียก959.3 ส658ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 ปัญญาชนสยาม
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเพ่นบุ๊คส์,2557.
เลขเรียก959.3 ส658ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี ซีไรท์. /
ชื่อผู้แต่งนรมิติ เศรษฐบุตร.
เลขเรียก920 น17ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ยอดผู้นำแผ่นดินจีน. /
ชื่อผู้แต่งสุขสันต์ วิเวกเมธากร.
เลขเรียก920.051 ส743ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม. /
ชื่อผู้แต่งถวิล มนัสน้อม,บรรณาธิการ.
เลขเรียก927 ว634ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 landmarks of the world :iconic landmarks and monuments of the world /Beverley, Jollands.
ชื่อผู้แต่งJollands, Beverley.
สำนักพิมพ์Bath :Parragon,2011.
เลขเรียก910.4 J75O
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 wonders of the world /
ชื่อผู้แต่งHoffmann, Michael,
เลขเรียก910 H711O
สาขาห้องสมุดสงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ฅน ผู้ทรงอิทธิพลต่อสยามประเทศ. /
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
เลขเรียก923.6593 ท234
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed