Found: 909  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 12 ปีมหัศจรรย์ของหนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิรงศ์
ชื่อผู้แต่งมนทิรา จูฑะพุทธิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามสี ,2558.
เลขเรียก089 ม155ส
สาขาห้องสมุดขนอม
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2012 มหาอุทกภัยท่วมโลก /อนุทิช ชูอรรถ.
ชื่อผู้แต่งอนุทิช ชูอรรถ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เม็กกูรู ,2552.
เลขเรียก001.9 อ-ส 2552
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 ds Max 2009 10 ชม. /บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งบรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ไอดีซี ,2551.
เลขเรียก006.693 บ-ส 2551
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 DS MAX ANIMATION BASIC /สุชีพ วงษ์ตาแสง.
ชื่อผู้แต่งสุชีพ วงษ์ตาแสง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง ,2553.
เลขเรียก006.68 ส-ส 2553
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3ds Max 9จุฑามาศ จิระสังข์
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯซัคเซส มีเดีย2549.
เลขเรียก006.6 จ628
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง51 เทคนิค Photoshop /พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งพิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอส.พี.ซี. บุ๊คส์ ,2553.
เลขเรียก006.68 พ-ห 2553
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องACCESS 2000 ฉบับโปรแกรมเมอร์ /กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ ,2543.
เลขเรียก005.369 ก-น 2543
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAccess programming ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น /จำลอง ครูอุตสาหะ.
ชื่อผู้แต่งจำลอง ครูอุตสาหะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ ,2547.
เลขเรียก005.369 จ-อ 2547
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdobe InDesign CS4 Classroom in a book /นิพันธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิพันธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฟิวเจอร์ เกมเมอร์ ,2552.
เลขเรียก006.68 น-อ 2552
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop 6 + เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ /ชัชวาล ศุภเกษม.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2544.
เลขเรียก006.68 ช-ร 2544
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop Lightroom 2.5 Classroom in a book /นุชนาฏ จิรเกียรติมงคล.
ชื่อผู้แต่งนุชนาฏ จิรเกียรติมงคล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฟิวเจอร์ เกมเมอร์ ,2552.
เลขเรียก006.68 น-อ 2552
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop LIGHTROOM สุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายมืออาชีพ /วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง ,2554.
เลขเรียก006.68 ว-อ 2554
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdvanced Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง /วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2550.
เลขเรียก005.369 ว-อ 2550
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdvanced Materials and Processing 2010 /Zhang, Y.E.
ชื่อผู้แต่งZhang, Y.E.
สำนักพิมพ์Singapore :World Scicntific ,2010.
เลขเรียก005 Z-A 2010
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdvanced programming using Visual Basic 2005 /Bradley, Julia Case.
ชื่อผู้แต่งBradley, Julia Case.
สำนักพิมพ์New York :McGraw-Hill ,2007.
เลขเรียก005.2768 B-A 2007
สาขาห้องสมุดขนอม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed