พบ 4 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 2,000 ประโยค 1,200 คำศัพท์ 280 สถานการณ์ พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ชื่อผู้แต่งประไพ ภูงามเชิง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน : แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี
ชื่อผู้แต่งสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แมคกรอ - ฮิล,2551.
เลขเรียก 657.42 ส253ก
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบัญชีบริหาร = Managerial Accounting / กชกร เฉลิมกาญจนา.
ชื่อผู้แต่งกชกร เฉลิมกาญจนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก 657 ก112ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไปวิไลวรรณ ศรีสงครามและคณะ
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ศรีสงครามและคณะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯทริปเพิ้ล กรุ๊ป2549.
เลขเรียก 150 ว735
สาขาห้องสมุดสงขลา