เดือน/ปี :  
พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ = Digital Electronicsแอล โทศิม โรเจอร์; ธีรวัฒน์ ประกอบผล, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งโทศิม โรเจอร์, แอล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯแมคกรอ - ฮิล2540.
เลขเรียก 621.381 ท821ด
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก /ทักษิณ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งทักษิณ เทพชาตรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ,2541.
เลขเรียก 624.1821 ท-พ 2541 ฉ.1-2
สาขาห้องสมุดขนอม
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Engineering mechanics : statics
ชื่อผู้แต่งHibbeler , R.C.
สำนักพิมพ์Boston :Pearson,2017.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Orientation to tourism industry
ชื่อผู้แต่งศรัญยา วรากุลวิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2558.
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา