เดือน/ปี :  
พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ชุดหูฟัง Gview H5.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องNotebook : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปลั๊ก 3 ตา 6 หัวจ่าย 5 เมตร.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร Calculus 2 For Engineers / ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ , 2558.
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปฐพีกลศาสตร์ : หลักการพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่งสุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม (ชุดภาษาสำหรับมืออาชีพ) / : Hotel English : A Hands-On course for hotel professionals. / ไลฟ์เอบีซี.
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ : อินสปายร์ , 2559.
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิชาการสำรวจ / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ , 2543.
เลขเรียก TA 545 ย34ว
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำ "เล็กๆ" ทีละน้อยค่อยๆทำทีละนิด เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตคุณได้
ชื่อผู้แต่งมอเรอร์,โรเบิร์ต.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :บีมีเดีย ,2560.
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เตรียมสอบ TOEIC
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอ็ม ไอ เอส , ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้า : เคล็ด(ไม่)ลับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้...(ก่อน8โมงเช้า)
ชื่อผู้แต่งเอลรอด, ฮัล.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :บี มีเดีย กรุ๊ป, 2560.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Premiere pro CC 2018 Professional Guide : ตัดต่อคลิปให้ดูโปร สร้างวีดีโอให้โดดเด่น : คู่มือฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ไอดีซี ,2561.
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องขายอย่างมืออาชีพ /เฮลเลอร์, โรเบิร์ต.
ชื่อผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น ,2546.
เลขเรียก 658.81 ฮ-ข 2546 ฉ.1-4
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฟิสิกส์ 2
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2545.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน : แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี
ชื่อผู้แต่งสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แมคกรอ - ฮิล,2551.
เลขเรียก 657.42 ส253ก
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีชั้นกลาง 1 : ปรับปรุงใหม่ปี 2558
ชื่อผู้แต่งกอบแก้ว รัตนอุบล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558.
สาขาห้องสมุดสงขลา