Found: 143  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระแสนิยมของผุ้หญิง
ชื่อผู้แต่งไกรหย๊ะ หนุดทอง.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2557.
เลขเรียกว751.45ก917 2557
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกับดักแห่งรัก /วีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก759.9593ว371
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปรับตัวภายใต้ โครงสร้างเมือง
ชื่อผู้แต่งปรัชญา นาสิน.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้,2553.
เลขเรียก709.04ป431
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดวิวาห์สำหรับสตรีรูปร่างอ้วน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนกยูงขาว /สุภชัย ทองเอียด.
ชื่อผู้แต่งสุภชัย ทองเอียด.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4ส462
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดวิวาห์โดยใช้เทคนิคมูลาจ /สไบทิพย์ สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งสไบทิพย์ สุทธิกุล.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4ส954
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดวิวาห์ในรูปแบบโพสต์ โมเดิร์นสไตล์.
ชื่อผู้แต่งลีลาภรณ์ นันทวชิรปราณี.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4ส954,646.4ล372
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครท่องแต่งกายบชุดราตรีโดยใช้แรงบัลดาลใจจากศิลปะอาร์ตนูโว /กมลลักษณ์ บุญคง.
ชื่อผู้แต่งกมลลักษณ์ บุญคง.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2556.
เลขเรียก646.4ก167
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกงายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช /เพ็ญนภา หนุ่มนา.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา หนุ่มนา.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดวายน้ำสำหรับสตรีมุสลิมโดยใช้ลวดลายออ๊ปอาร์ตเพื่ออำพรางรูปร่าง /ไรนา หมัดอาดัม.
ชื่อผู้แต่งไรนา หมัดอาดัม.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4ร952
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษมุสลิมสำเร็จรูปได้รับแรงบัลดาลใจจากมัสยิดอัลอักศอโโดยใช้คามไม่สมดุลในการออกแบบ /อามีนา ดลวารี.
ชื่อผู้แต่งอามีนา ดลวารี.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษสำเร็จรูปโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ในหลากหลายโอกาส /ฐิติรัตน์ สุพิตรานนท์.
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ สุพิตรานนท์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนดโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ,2556.
เลขเรียก646.4ฐ343 2556
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากการพัฒนารูปแบบผ้าถัก /จารุวรรณ คติคุณากร.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ คติคุณากร.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4จ274
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิดดีคอนสตรัคชั่น.
ชื่อผู้แต่งรุจิรา ดำแก้ว.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4ร423
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่มีรูปร่างผอมบางโดยใช้หลักการสร้างมิติจากรูปทรงปะการรัง /สุภาภรณ์ คงบัน.
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ คงบัน.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก646.4ส462
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำเร็จรูปโดยใช้แรงบันดาลใจจากสไตล์ร็อค /รัชนีวรรณ อบเชย.
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ อบเชย.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา.
เลขเรียก646.4I112 2556
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed