Found: 998  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ประโยค รอบรู้วัฒนธรรมจีน
ชื่อผู้แต่งซุนอี้.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2555.
เลขเรียก495.18249 ซ459ห 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน
ชื่อผู้แต่งเยว่เจี้ยนหลิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556.
เลขเรียก495.1 ย832ห 2556
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008 + DVD. /
ชื่อผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร.
เลขเรียก928.95911 อ381
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1001 คำศัพท์พิชิตข้อสอบ IELTS และข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ /Keith Burgess เขียน ; สิรญา หงษ์หยก แปล.
ชื่อผู้แต่งเบอร์เจส, คีธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์),2553.
เลขเรียก428.24076 บ828ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว. /
ชื่อผู้แต่งจางจิ้ง เฉินเสี่ยวหนิง เผิงป๋อ.
เลขเรียก495.183 จ293
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 บทสนทนาจีนพร้อมใช้ในร้านอาหาร. /
ชื่อผู้แต่งโหวคุณ.
เลขเรียก495.1834 ห919
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS academic module /Garry Adams andTerry Peck เขียน ; นภัส แป้นพัฒน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งอดัมส์, แกรรี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์),2553.
เลขเรียก428.24 อ123ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 Q & A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์. /
ชื่อผู้แต่งธงชัย ฤทธิบุญไชย.
เลขเรียก006.68 ธ117
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง109 Workshop ฟอนต์สวยด้วย Photoshop. /
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี่ยงคำ.
เลขเรียก006.68 ด211
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง150 สำนวนสุดฮิตพูดอังกฤษคล่อง /Isaac, Durst.
ชื่อผู้แต่งDurst, Isaac.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ้ดยูเคชั่น ,2557.
เลขเรียก423.1 ด799ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง199 สถานการณ์พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน :199 situations you shouldn's miss /แวววรรณ พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งแวววรรณ พุทธรักษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอ็มไอเอส ,2554.
เลขเรียก428.34 ว952ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 202 แบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ IELTS
ชื่อผู้แต่งอดัม, แกร์รี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์),2553.
เลขเรียก428.24076 อ123ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 D Studio Max Animation Workshopพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเอส.พี.ซี.บุ๊คส์2549.
เลขเรียก006.6 พ855ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 D Studio Max 5พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเอส.พี.ซี.บุ๊คส์2546
เลขเรียก006.6 พ855ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทยชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์:กรุงเทพฯ2547
เลขเรียก321.8 ส645
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed