Found: 26,688  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2555.
เลขเรียก658.1 ก896 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ". /
ชื่อผู้แต่งศุภชัย อาชีวระงับโรค.
เลขเรียก658.5038 ศ683พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"กระเพาะอาหาร" อวัยวะที่ ไม่ได้มีไว้แค่ ย่อยอาหาร. /
ชื่อผู้แต่งพิมลวัลย์ ดีงามสุข.
เลขเรียก613.2 พ728
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คุณ" คือ "สุดยอด นักขาย ที่เก่งที่สุด" /
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ชินบุตร.
เลขเรียก658.8102 อ624ค 2561
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จุงใจพนักงาน /ธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย -ญี่ปุ่น) ,2555.
เลขเรียก658.322 ธ557ค
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ธุรกิจรับจัดเลี้ยง" เสิร์ฟสะดวก รวยได้ไม่จำกัด. /
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
เลขเรียก658.022 ก351
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย
ชื่อผู้แต่งลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียก633.3 ล218ล 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "สู้กับมะเร็งในแบบของผม" ประสบการณ์จริงของ ซ่าส์ หมาว้อ ต้นฉบับโชว์พันหน้าเมืองไทยที่หายจากมะเร็ง
ชื่อผู้แต่งอนุศักดิ์ จังกาจิตต์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียก616.99434 อ154 2554
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin
ชื่อผู้แต่งตากล้อง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บิ๊กแบร์บุ๊กส์,2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" /รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
สำนักพิมพ์ฉะเชิงเทรา :เอเอเปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ,2551.
เลขเรียก657 ร-จ 2551
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง(ว่าที่) คอนกรีต กับ (ว่าที่) นายช่าง. /
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
เลขเรียก691.3 ส882
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง.New food product development....... /Fuller,Gordon W.
ชื่อผู้แต่งFuller,Gordon W.
สำนักพิมพ์New York :CRC ,1994.
เลขเรียก664 F - N
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 Dough 100 Cookies. :take 1 basic recipe and make 100 kinds of cokkies /Linda, Doeser.
ชื่อผู้แต่งDoeser, Linda.
สำนักพิมพ์UK :Love Food ,2008.
เลขเรียก641.8654 653O
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์. /
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
เลขเรียก618.2 พ211
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1,000 garment graphics :a comprehensive collection of wearable designs /Jeffrey Everett.
ชื่อผู้แต่งEverett, Jeffrey.
สำนักพิมพ์Beverly, Mass. :Rockport,c2009.
เลขเรียก646.4072|BE93O
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed