Found: 2,195  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา /เจี่ย แผนจอง.
ชื่อผู้แต่งเจี่ย แผนจอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน ,2548.
เลขเรียก959.3 จ-ค 2548
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บอกพระเจ้าด้วย...หิวข้าว!" โลกอึกทึกกับชีวิตเล็กเล็กแห่งมหานครนิวยอร์ก /ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที.
ชื่อผู้แต่งยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นาบอนอิงค์ ,2544.
เลขเรียก919.73 ย-บ 2544
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษ /บุญรอด บิณฑสันต์.
ชื่อผู้แต่งบุญรอด บิณฑสันต์.
เลขเรียก900 บ543ท
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 นักประพันธ์ไทย
ชื่อผู้แต่งประทีป เหมือนนิล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท สุรวิริยาสาส์น จำกัด ,2553.
เลขเรียก928.95911 ป277ห 2553
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 ศ343ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 อ634ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่งอังคณา ทองพูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 อ488ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในมาเลเซีย
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 ก631ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในลาว
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา โตเลี้ยง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 ข226ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์
ชื่อผู้แต่งอิสราพร โพธิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 อ764ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย
ชื่อผู้แต่งชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 ช113ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์
ชื่อผู้แต่งชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 ช113ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา มกราวุธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก959 ส739ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed