Found: 6,847  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"พอเพียง" ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ /ภัทระ ฉลาดเเพทย์.
ชื่อผู้แต่งภัทระ ฉลาดเเพทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เเฮปปี้บุ๊ค ,2555.
เลขเรียก330.9593 ภ373พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น / เขียนและเรียบเรียง Smart Investor.
ชื่อผู้แต่งSmart Investor.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Smart Investor,2555.
เลขเรียก332.632042 ส352
สาขาห้องสมุดสงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น.เขียนและเรียบเรียง Smart Investor.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Smart Investor ,2555.
เลขเรียก332.6322 ส352
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ตำนานสะท้านโลกบัญชา ธนบุญสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:สารคดี,2553.
เลขเรียก398.2 น253ส
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,2555.
เลขเรียก362.9593 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์พลังงานทดแทนกู้วิกฤตโลกร้อนกองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองมติชน-ประชาชาติธุรกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มติชน,2550.
เลขเรียก333.79 ก351ส
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440 - 2540.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2548.
เลขเรียก352.0593 ธ286ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์มานราชธน
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯคุรุสภาลาดพร้าว2532.
เลขเรียก390.09593 อ197ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งกการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง /ชัยอนันต์ สมุวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุวณิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันนโยบายการศึกษา ,2541.
เลขเรียก320.9593 ช451ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 อาชีพอิสระ...หนทางสู่ความร่ำรวย /จารุณี จันทร์ลอยนภา.
ชื่อผู้แต่งจารุณี จันทร์ลอยนภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อ่านเพลิน ,2550.
เลขเรียก311.708 จ-ส 2550
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1000 Pictures for teachers to copyAndrew Wright.
ชื่อผู้แต่งAndrew Wright.
สำนักพิมพ์London :Collins ELT.,1984.
เลขเรียก371.3352 W954
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม /ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ,2550.
เลขเรียก363.735 ช638ห
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล นันทนา ตันติเวสส ; ภาพประกอบ สมชาย วรศาสตร์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2555.
เลขเรียก353.77 ห182 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย /กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ,2556.
เลขเรียก353.8ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2554.
เลขเรียก371.102 ท512
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed