Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
English Tenses / นเรศ สุรสิทธิ์.
ผู้แต่ง
นเรศ สุรสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส , 2548.
เลขเรียก
428.2 น-อ 2548
สาขาห้องสมุด
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือหัดพูด เขียนสามภาษา อังกฤษ-มาลายู-ไทย / ที เอ็มวัท.
ผู้แต่ง
ที เอ็มวัท.
สำนักพิมพ์
แพร่ : แพร่วิทยา.
เลขเรียก
492.9ท-อ
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ภาษาจีน ระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง) เหยิน จิ่งเหวิน
ผู้แต่ง
เหยิน จิ่งเหวิน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2555
เลขเรียก
495.1824 ห256
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย
ผู้แต่ง
เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ อมรินทร์ 2551.
เลขเรียก
428.24 น785
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น วรมน เหรียญสุวรรณและคณะ
ผู้แต่ง
วรมน เหรียญสุวรรณและคณะ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2548
เลขเรียก
495.91 ว236
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
มองภาษาไทยในแง่มุมของภาษาศาสตร์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
ผู้แต่ง
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ทฤษฎี 2545
เลขเรียก
495.912 อ786ม
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ย้อนคำสำนวนไทย จันทิมา น่วมศรีนวล
ผู้แต่ง
จันทิมา น่วมศรีนวล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ คลื่นอักษร 2554.
เลขเรียก
495.918 จ285
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความวิชาการเกี่ยวกับคำผวน สนิท บุญฤทธิ์
ผู้แต่ง
สนิท บุญฤทธิ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สุวีริยาสาสน์ 2544
เลขเรียก
495.9181 ส213ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
ผู้แต่ง
สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสคิต , 2550.
เลขเรียก
421.1 ส-ข 2550
สาขาห้องสมุด
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
แกรมม่านิด ๆ ก็เขียนอังกฤษได้สบาย / นิรุธ อำนวยศิลป์.
ผู้แต่ง
นิรุธ อำนวยศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์.
เลขเรียก
425 ก-น
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles