Search again

พบ: 143  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระแสนิยมของผุ้หญิง / ไกรหย๊ะ หนุดทอง.
ผู้แต่ง
ไกรหย๊ะ หนุดทอง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2557.
เลขเรียก
ว751.45ก917 2557
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กับดักแห่งรัก / วีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
ผู้แต่ง
วีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
759.9593ว371
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Computer File Loading...

image
การปรับตัวภายใต้ โครงสร้างเมือง / ปรัชญา นาสิน.
ผู้แต่ง
ปรัชญา นาสิน.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้, 2553.
เลขเรียก
709.04 ป431
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบชุดวิวาห์สำหรับสตรีรูปร่างอ้วน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนกยูงขาว / สุภชัย ทองเอียด.
ผู้แต่ง
สุภชัย ทองเอียด.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4ส462
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบชุดวิวาห์โดยใช้เทคนิคมูลาจ / สไบทิพย์ สุทธิกุล.
ผู้แต่ง
สไบทิพย์ สุทธิกุล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4ส954
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบชุดวิวาห์ในรูปแบบโพสต์ โมเดิร์นสไตล์.
ผู้แต่ง
ลีลาภรณ์ นันทวชิรปราณี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4ส954,646.4ล372
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Computer File Loading...

image
การออกแบบเครท่องแต่งกายบชุดราตรีโดยใช้แรงบัลดาลใจจากศิลปะอาร์ตนูโว / กมลลักษณ์ บุญคง.
ผู้แต่ง
กมลลักษณ์ บุญคง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2556.
เลขเรียก
646.4ก167
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกงายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช / เพ็ญนภา หนุ่มนา.
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา หนุ่มนา.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2556.
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายชุดวายน้ำสำหรับสตรีมุสลิมโดยใช้ลวดลายออ๊ปอาร์ตเพื่ออำพรางรูปร่าง / ไรนา หมัดอาดัม.
ผู้แต่ง
ไรนา หมัดอาดัม.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4ร952
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษมุสลิมสำเร็จรูปได้รับแรงบัลดาลใจจากมัสยิดอัลอักศอโโดยใช้คามไม่สมดุลในการออกแบบ / อามีนา ดลวารี.
ผู้แต่ง
อามีนา ดลวารี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2556.
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษสำเร็จรูปโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ในหลากหลายโอกาส / ฐิติรัตน์ สุพิตรานนท์.
ผู้แต่ง
ฐิติรัตน์ สุพิตรานนท์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนดโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2556.
เลขเรียก
646.4ฐ343 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากการพัฒนารูปแบบผ้าถัก / จารุวรรณ คติคุณากร.
ผู้แต่ง
จารุวรรณ คติคุณากร.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4จ274
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิดดีคอนสตรัคชั่น.
ผู้แต่ง
รุจิรา ดำแก้ว.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4ร423
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่มีรูปร่างผอมบางโดยใช้หลักการสร้างมิติจากรูปทรงปะการรัง / สุภาภรณ์ คงบัน.
ผู้แต่ง
สุภาภรณ์ คงบัน.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
646.4ส462
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำเร็จรูปโดยใช้แรงบันดาลใจจากสไตล์ร็อค / รัชนีวรรณ อบเชย.
ผู้แต่ง
รัชนีวรรณ อบเชย.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา.
เลขเรียก
646.4i112 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles