Search again

พบ: 24,857  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี / กระทรวงยุติธรรม.
ผู้แต่ง
กระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม , 2556.
เลขเรียก
923.1593ก218
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2555.
เลขเรียก
658.1 ก896 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ". / ศุภชัย อาชีวระงับโรค.
ผู้แต่ง
ศุภชัย อาชีวระงับโรค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547.
เลขเรียก
658.5038 ศ683พ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"กระเพาะอาหาร" อวัยวะที่ ไม่ได้มีไว้แค่ ย่อยอาหาร. / พิมลวัลย์ ดีงามสุข.
ผู้แต่ง
พิมลวัลย์ ดีงามสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิลกูด , 2552.
เลขเรียก
613.2 พ728
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
320.9593 ธ557ข 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง.
ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559.
เลขเรียก
398.2 ศ444ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"คิด"เปลี่ยน"คุณ" = Creativity wave for innovators / Alexander Paufler, เขียน ; ลินดา ไกรวิทย์, แปล.
ผู้แต่ง
เพาฟเลอร์, อเล็กซานเดอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก
153.42 พ928ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จุงใจพนักงาน / ธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย -ญี่ปุ่น) , 2555.
เลขเรียก
658.322 ธ557ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ชุมคน ชุมชน คนใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" รวมบทความ แนวคิด มุมมองจาการประชุมวิชาการระดับชาติ. / มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียก
303.4 ม246
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ตามรอย...พ่อตาก...ไปบ้านทุ่งใหญ่..เมืองจันทบูร หนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...กู้ชาติ" / สมโภชน์ วาสุกรี.
ผู้แต่ง
สมโภชน์ วาสุกรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : สภาพัฒนาการเมือง , 2559.
เลขเรียก
959.34 ส168ต 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ทำแทนได้" คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ / เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
ผู้แต่ง
เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
เลขเรียก
651.374 ส944ท 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ธุรกิจรับจัดเลี้ยง" เสิร์ฟสะดวก รวยได้ไม่จำกัด. / กองบรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: พีเพิล มีเดีย, 2551.
เลขเรียก
658.022 ก351
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"นครสวรรค์ศึกษา " บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
สำนักพิมพ์
นครสวรรค์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. , 2560.
เลขเรียก
306.0951 ม246 2560
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"นายรอบรู้" แผ่นที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ.2552. / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ และรุ่งโรจน์ จุกมงคล.
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สารคดี, 2551.
เลขเรียก
912.593 ส876
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"บันทึกลับ" จากโตีะเลขาฯ. / เลขาตัวแสบ (นามแฝง).
ผู้แต่ง
เลขาตัวแสบ (นามแฝง).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียก
158.1 ล761บ 2552
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles