Search again

พบ: 26,750  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2555.
เลขเรียก
658.1 ก896 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ". / ศุภชัย อาชีวระงับโรค.
ผู้แต่ง
ศุภชัย อาชีวระงับโรค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547.
เลขเรียก
658.5038 ศ683พ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"กระเพาะอาหาร" อวัยวะที่ ไม่ได้มีไว้แค่ ย่อยอาหาร. / พิมลวัลย์ ดีงามสุข.
ผู้แต่ง
พิมลวัลย์ ดีงามสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิลกูด , 2552.
เลขเรียก
613.2 พ728
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"คุณ" คือ "สุดยอด นักขาย ที่เก่งที่สุด" / อานันท์ ชินบุตร.
ผู้แต่ง
อานันท์ ชินบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
658.8102 อ624ค 2561
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จุงใจพนักงาน / ธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ธำรงค์ศักดิ์ คงตาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย -ญี่ปุ่น) , 2555.
เลขเรียก
658.322 ธ557ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ทำแทนได้" คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ / เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
ผู้แต่ง
เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
เลขเรียก
651.374 ส944ท 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ธุรกิจรับจัดเลี้ยง" เสิร์ฟสะดวก รวยได้ไม่จำกัด. / กองบรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: พีเพิล มีเดีย, 2551.
เลขเรียก
658.022 ก351
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียก
633.3 ล218ล 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"สู้กับมะเร็งในแบบของผม" ประสบการณ์จริงของ ซ่าส์ หมาว้อ ต้นฉบับโชว์พันหน้าเมืองไทยที่หายจากมะเร็ง / อนุศักดิ์ จังกาจิตต์.
ผู้แต่ง
อนุศักดิ์ จังกาจิตต์.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียก
616.99434 อ154 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin / ตากล้อง.
ผู้แต่ง
ตากล้อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิ๊กแบร์บุ๊กส์, 2558.
เลขเรียก
636.8 ต293ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" / รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
ผู้แต่ง
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : เอเอเปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ , 2551.
เลขเรียก
657 ร-จ 2551
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
(ว่าที่) คอนกรีต กับ (ว่าที่) นายช่าง. / สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ผู้แต่ง
สุวิมล สัจจวาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : ลายเส้น ครีเอชั่น, 2551.
เลขเรียก
691.3 ส882
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
1 Dough 100 Cookies. : take 1 basic recipe and make 100 kinds of cokkies / Linda, Doeser.
ผู้แต่ง
Doeser, Linda.
สำนักพิมพ์
UK : Love Food , 2008.
เลขเรียก
641.8654 653O
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
1 นาที แนะวิธีดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์. / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
ผู้แต่ง
พนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : ฐานบัณฑิต , 2550.
เลขเรียก
618.2 พ211
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
1,000 garment graphics : a comprehensive collection of wearable designs / Jeffrey Everett.
ผู้แต่ง
Everett, Jeffrey.
สำนักพิมพ์
Beverly, Mass. : Rockport, c2009.
เลขเรียก
646.4072|bE93O
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles