พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน / โรว์ลิ่ง, เจ.เค.
ชื่อผู้แต่งโรว์ลิ่ง, เจ.เค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ , 2562.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพระบบการศึกษาของไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ,2547.
เลขเรียก 302.2 ก494
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม : Harry Potter and the Half-Blood Prince / J.K. Rowling, เขียน ; สุมาลี แปล.
ชื่อผู้แต่งโรว์ลิง, เจ เค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊กส์ , 2560.
สาขาห้องสมุดขนอม
ไสใหญ่